Wprowadzanie zgłoszenia.

Olimpiady Znajomości Afryki
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. kom. 516 876 734 (Kinga Puchała sekretarz Olimpiady)

Formularz Zgłoszeniowy na XIX edycję

Pełna Nazwa Szkoły:  

Rodzaj Szkoły:

 

Adres:

województwo:
diecezja:
miejscowość:  
ulica:  
kod:   
telefon:  
komórka:
fax:
e-mail:  
www:


Liczba zgłaszanych uczniów:

 

Koordynator olimpiady - imię i nazwisko nauczyciela:
   

Koordynator olimpiady - e-mail:
 

Koordynator olimpiady - telefon kontaktowy:
 

Komitet Szkolny Olimpiady - imię i nazwisko nauczyciela (koordynator olimpiady może być członkiem komitetu):
 


 

Dyrektor szkoły - imię i nazwisko:
   

Wszelkie prawa zastrzeżone Suncon 2020
Wysylajac formularz wyrazasz zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Komitet Glowny Olimpiady Znajomosci Afryki z siedziba w Warszawie 01-815 Warszawa ul. Dewajtis 5 w celach zwiazanych z oganizacja "OZA" zgodnie z trescia ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z pn. zm.). Dane nie beda udostepniane innym podmiotom.